Metsik lingvistika

Metsik lingvistika - Valdur Mikita Palju huvitavaid mõtteid, aga tekst oli minu jaoks raskesti hoomatav, kuna raamat ei olnud selgelt struktureeritud - natuke jäi tunne, et mõte hüppas ühelt teemalt teisele.